Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงเหนือ ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลหลวงเหนือในปี พ.ศ. 2540 มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขต อบต. อีกบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบล

พื้นที่

พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อเขตตำบลนาแก
ทิศใต้ ติดต่อเขตตำบลหลวงใต้
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลบ้านแหง
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลนาแก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ส่วนประปา โทรศัพท์ มีใช้เป็นบางหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้ถนนสายหลักเส้นพหลโยธิน

ผลิตภัณฑ์

ไข่สดเสริมไอโอดีน,กระเป๋าหนังแท้

Written on 12/03/2561, 15:39 by luangnuea
2018-03-12-08-39-52                              วันจันทร์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงเหนือ     เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ร่วมกับ...
Written on 23/02/2561, 13:47 by luangnuea
2018-02-23-06-47-42                 วันพฤหัสบดีที่ 22  กุมภาพันธ์  2561 เวลา  09.00 น. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดยนายณรงค์  เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ ...
Written on 19/02/2561, 20:13 by luangnuea
2018-02-19-13-13-25          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  โดยนายณรงค์  เครือระยา  (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลวงเหนือ)  ได้จัดกิจกรรมกีฬาชุมชน...
Written on 12/02/2561, 15:02 by luangnuea
2018-02-12-08-02-10  มื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  มีคณะลูกเสือระดับชั้น ป.1 - ป.3...