Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ และอยู่อย่างยั่งยืน
  2.ส่งเสริมการศึกษาและประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
  3.ครอบครัวมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
  4.มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและทั่วถึง
  5.มีเส้นทางคมนาคมสะดวกรดเร็วและได้มาตรฐาน
  6.การบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  7.ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการ
  8.ประชาชนมีความปลอดภัย
  9.ประชาชนมีความสุขดีถ้วนหน้า

Written on 12/03/2561, 15:39 by luangnuea
2018-03-12-08-39-52                              วันจันทร์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงเหนือ     เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ร่วมกับ...
Written on 23/02/2561, 13:47 by luangnuea
2018-02-23-06-47-42                 วันพฤหัสบดีที่ 22  กุมภาพันธ์  2561 เวลา  09.00 น. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดยนายณรงค์  เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ ...
Written on 19/02/2561, 20:13 by luangnuea
2018-02-19-13-13-25          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  โดยนายณรงค์  เครือระยา  (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลวงเหนือ)  ได้จัดกิจกรรมกีฬาชุมชน...
Written on 12/02/2561, 15:02 by luangnuea
2018-02-12-08-02-10  มื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  มีคณะลูกเสือระดับชั้น ป.1 - ป.3...