เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: result-tender

Number of Subcategories: 17
Subcategories:
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 Files: 1
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ไตรมาส 1 Files: 1
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ไตรมาส 2 Files: 1
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ไตรมาส 3 Files: 1
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ไตรมาส 4 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 Files: 1

No files available yet for this category!

new.gif