ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Cannot find 10-10-61 subfolder inside /home/luangnue/domains/luangnuea.go.th/public_html/images/sampledata10-10-61/ folder.
Admiror Gallery: 5.1.1
Server OS:Apache/2
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

10 ตุลาคม 2561 อาจาร์มาจากสารพัดช่างที่ส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหลวงเหนือ (รร.วิฑิตตานุกูล)และยังช่วยดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้คะ


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by