เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ท่านนายกนำทีมสมาชิกสภามอบของเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการมอบสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วย/ผู้พิการ งบประมาณจากกองทุนสุขภาพ(ก.ส.ต.)ตำบลหลวงเหนือครับ


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by
new.gif