ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Cannot find 05-12-61 subfolder inside /home/luangnue/domains/luangnuea.go.th/public_html/images/sampledata05-12-61/ folder.
Admiror Gallery: 5.1.1
Server OS:Apache/2
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

๕ ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดยนายณรงค์ เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ ร่วมถวายพระพร ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็น "วันชาติไทย" อีกด้วย

ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by