ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Cannot find 19-12-2561 subfolder inside /home/luangnue/domains/luangnuea.go.th/public_html/images/sampledata19-12-2561/ folder.
Admiror Gallery: 5.1.1
Server OS:Apache/2
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

19 ธันวาคม 2561เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ดำเนินการก่อสร้างสะพานไม้ไผ่ชั่วคราว
(สะพานขัวแตะ) ริมฝั่งแม่น้ำงาวทั้งสองฝั่ง บริเวณสะพานโยง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (งานแสงสีเสียงสะพานโยง)


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by