ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Cannot find 29-1-62 subfolder inside /home/luangnue/domains/luangnuea.go.th/public_html/images/sampledata29-1-62/ folder.
Admiror Gallery: 5.1.1
Server OS:Apache/2
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน ปปช.จังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมฯ โดย นายณรงค์ เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือเป็นประธานเปิด


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by