ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Cannot find 8-2-62 subfolder inside /home/luangnue/domains/luangnuea.go.th/public_html/images/sampledata8-2-62/ folder.
Admiror Gallery: 5.1.1
Server OS:Apache/2
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

8 กุมภาพันธ์ 2562 วันนี้เทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดยนายณรงค์ เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ ได้นำสิ่งของบริจาคให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลหลวงเหนือ


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by