เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

4 เมษายน 2562 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดยวัตถุประสงค์เพื่อชลอน้ำที่ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำยม และเพิ่มระดับน้ำใต้ดิน
งานก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ(ชั่วคราว)นี้ได้ดำเนินการ
บริเวณ แม่น้ำงาว 2 จุด
บริเวณห้วยแม่ทางบ้านทุ่งโป้ 4 จุด( เป้าหมาย 6 จุด)


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by
new.gif