เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 

    

   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  โดยนายณรงค์  เครือระยา  (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลวงเหนือ)  ได้จัดกิจกรรมกีฬาชุมชน (กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์

  ประจำ ปี 2561) โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านทั้ง    6 หมู่บ้าน 8 ชุมชน 

     


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by
new.gif