เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 

          

 

 

 

 

 

 

 

   วันจันทร์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงเหนือ 

   เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ร่วมกับ อปท. โดยมีนายอำเภองาว  นายสิทธิศักดิ์  แย้มพราายภิรมย์  นายอำเภองาวเป็นประธานพิธีร่วมประชุมปรึกษาเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์

   (ปี๋ใหม่เมือง  เมืองง้าวเงิน)  และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี  ๒๕๖๑  โดยข้อสรุปที่ประชุมมีกิจกรรม ดังนี้

   วันศุกร์ ที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ -  ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณลานโพธิ์ หน้าวัดต้นต้องและถนนวังซ้ายตลอดสาย 

       -     การสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

       -     พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

       -      การประกวดขบวนแห่

       -      การประกวดนางสงกรานต์

        -      การแสดงดนตรีวงใหญ่

                         ฯลฯ

       

218880.jpg147008.jpg218848.jpg218882.jpg147007.jpg218883.jpg


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by
new.gif