เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

         

เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2561  เวลา  09.00 น.  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ (นายณรงค์  เครือระยา) ได้ดำเนินการลงพื้นที่ในตลาดสดเพื่อจัดพื้นที่ทางเดินสาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                                                 


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by
new.gif