เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 

 

       วันที่  1  พฤษภาคม  2561  เวลา  14.00 น. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  โดยนายณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

    ได้มอบให้ นายอภิชน ประมุข  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายดุรงค์ฤทธฺ์  บุญยงค์

    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1  ตำบลหลวงเหนือ  ได้นำราษฎรผู้พิการ บ้านสบแหง หมู่ 1  ตำบลหลวงเหนือ  จำนวน  2  ราย  (1) นางสุขใจ  ชมชื่น  อายุ  69 ปี

    (2) นางสาวกนกวรรณ  บุญรัตน์  อายุ  30  ปี ไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากบัตรเดิมสูญหาย  ณ  ที่ว่าการอำเภองาว  โดยมีท่านปลัดอาวุโสอำเภองาว

     และท่านปลัดอำเภอ หัวหน้าหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดทำบัตรฯ ให้


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by
new.gif