เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

         

           

          เช้านี้ท่านนายกณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ  พร้อมด้วย ท่านนพ  วัฒนาการ ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

          ร่วมกันตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลวงเหนือ (หลังใหม่)  หลักจากเปิดดำเนินการฯ @ อีกโครงการพัฒนา ดีๆ  เพื่อลูกหลานคนตำบลหลวงเหนือ 

          

new.gif