เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

     

 

                                    วันนี้  ท่านนายกณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ  พร้อมด้วย ท่านนพ  วัฒนาการ ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ร่วมกันติดตั้งถังขยะ  ตาม   โครงการถังขยะเปียกชุมชน (ต้นแบบ)  @  อีกโครงการพัฒนา ดี ๆ  เพื่อคนตำบลหลวงเหนือ

           

new.gif