เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

              

       smile เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม  2561  เวลา  10.00 น. นายณรงค์  เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ  และนายนพ  วัฒนาการ ประธานสภาเทศบาลฯ

        นายมา  ศรีนวล  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ได้ตรวจงานถนน  ทางเข้าแม่ทาง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  

new.gif