เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

     

                  นายณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและสาธิตการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

                และโครงการลด/คัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ  หมู่ 1 -  6  ในเขเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  smilesmile

new.gif