เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 

       วันนี้ เวลา 09.00 น.  นายณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ  ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภองาว และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 - 6  ตำบลหลวงเหนือ 

      ร่วมเปิดประชุมการ          จัดเวทีชุมชน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตำบลหลวงเหนือ  ณ  ใต้ถุนอาคารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

new.gif