เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 

    

     วันนี้ เวลา 09.00 น. นายณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ  เป็นประธานโครงการประชุมบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  ประจำปี ๒๕๖๑

     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  (โีรงเรียนวิฑิตานุกูล , โรงเรียนอนุบาลงาวภาณุนิยม) ณ ที่ว่าการอำเภองาวหลังเก่า

  

new.gif