เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

         

     วันที่  6  มิถุนายน   2561  เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ได้ดไเนินการทำเหมืองไส้ไก่ ให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลหลวงเหนือ

new.gif