เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

                   

       ในวันที่  1  มิถุนายน  2561  เทศบาลตำบลหลวงเหนือร่วมกับชาวบ้านผู้ใช้น้ำ (ในเขตพื้นที่ตำบลหลวงเหนือ) ได้ซ่อมแซมลำเหมืองร่องแมว  หมู่ 4 และหมู่ 2 

    ตำบลหลวงเหนือ

 

new.gif