เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

       เช้าวันนี้  เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  โดยนายณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ  ได้นำ นายบุญทอง  กาแก้ว

       ราษฏร บ้าทุ่งโป้  หมู่ 6  ตำบลหลวงเหนือ  ซึ่งมีอาการป่วยทางจิตไปทำบัตรประชาชน ณ  ที่ว่าการอำเภองาว และนำส่งโรงพยาบาลงาวเพื่อดำเนินการบำบัดรักษา

     และมอบหมายให้งานพัฒนาชุมชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

    

new.gif