เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

     

      วันที่  29  มิถุนายน  2561  กศน.ตำบลหลวงเหนือ และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภองาวจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

     โดยมีกิจกรรมเล่านิทานและกิจกรรมระบายสี ให้กับเด็กๆ  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

new.gif