เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

     

    

     วันที่  19  กรกฎาคม  2561  เวลา  13.00  น.  เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  โดยนายณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ  นำเจ้าหน้าที่งนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    เร่งขุดลอกดิน ในรางระบายน้ำ  ถนนพหลโยธิน  หมู่ 5   ตำบลหลวงเหนือ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วงขัง

new.gif