วันนี้  ท่านนายกณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ  พร้อมด้วย ท่านนพ  วัฒนาการ ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ร่วมกันติดตั้งถังขยะ  ตาม   โครงการถังขยะเปียกชุมชน (ต้นแบบ)  @  อีกโครงการพัฒนา ดี ๆ  เพื่อคนตำบลหลวงเหนือ

           

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.