นายณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและสาธิตการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

                และโครงการลด/คัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ  หมู่ 1 -  6  ในเขเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  smilesmile

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.