Cannot find 15-01-62 subfolder inside /home/luangnue/domains/luangnuea.go.th/public_html/images/activity15-01-62/ folder.
Admiror Gallery: 5.1.1
Server OS:Apache/2
Client OS:Unknown
PHP:7.2.34

วันนี้ที่ 15 มกราคม 2562
เทศบาลตำบลหลวงเหนือได้ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (โดยนายวิบูลย์ โค้วตระกูล) พร้อมคณะธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง
มาตรวจติดตาม/สำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาลฯ 9 ด้าน
1.การตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรา34
2.การช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3.โครงการยกระดับโครงสร้างพิ้นฐานฯ
4.โครงก่รชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
5.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
6.นโยบายป่องกันอุบัติเหตุทางหลวง
7.นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด
8.นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
9. นโยบายการแก้ไขปัญหายางพาราฯ


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.