วันที่ 12 สิงหาคม 2563  นายณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ เทศบาล ฝ่ายสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่่เทศบาลฯ ร่วมจัดทำโครงการแว่นสายตาใส ใส่ใจสุขภาพทางสายตาผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.