วันที่  6  มิถุนายน   2561  เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ได้ดไเนินการทำเหมืองไส้ไก่ ให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลหลวงเหนือ

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.