ในวันที่  1  มิถุนายน  2561  เทศบาลตำบลหลวงเหนือร่วมกับชาวบ้านผู้ใช้น้ำ (ในเขตพื้นที่ตำบลหลวงเหนือ) ได้ซ่อมแซมลำเหมืองร่องแมว  หมู่ 4 และหมู่ 2 

    ตำบลหลวงเหนือ

 

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.