วันที่  29  มิถุนายน  2561  กศน.ตำบลหลวงเหนือ และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภองาวจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

     โดยมีกิจกรรมเล่านิทานและกิจกรรมระบายสี ให้กับเด็กๆ  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.