วันที่  19  กรกฎาคม  2561  เวลา  13.00  น.  เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  โดยนายณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ  นำเจ้าหน้าที่งนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    เร่งขุดลอกดิน ในรางระบายน้ำ  ถนนพหลโยธิน  หมู่ 5   ตำบลหลวงเหนือ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วงขัง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.