เบอร์ตรง โทร. 054-261400 , 054-261401 แฟกซ์ 054-261158 แจ้งเหตุด่วน/ดับเพลิง 054-261043
 หน่วยงานภายใน
 เบอร์ภายใน
 หมายเหตุ
 ฝ่ายศึกษา
 12
 
 สำนักปลัด
 13
 
 กองช่าง
 14
 
 ผอ.ช่าง
 15
 
 เลขานุการ
 17
 
 ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 18
 
 ปลัดเทศบาลฯ
 19
 
 รองนายก
 20
 
 นายกเทศมนตรีฯ
 21
 
 สปสช.
22
 
 งานพัสดุ
23
 
 ผอ.คลัง
24
 
 งานการเงิน
25
 
 งานจัดเก็บฯ
26
 
 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.