วัดหลวง

          วัดหลวง เลขที่ 212 หมู่ 3 คุ้ม ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง รหัสไปษณีย์ 52110 วัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา พ.ศ.2467 ผูกพัทธสีมา พ.ศ.2472 ได้รับ เลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ.2522

          มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ ถนนรังซ้าย ทิศใต้ ติดกับ ถนนริทิถหรรษา ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนริทิถหรรษา ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนริทิถหรรษา พระครูสุนทรวรวงศ์ สุนฺทโร เจ้าอาวาสวัดหลวง

          วัดหลวง เป็นวัดเก่าแก่ของชาวอำเภองาว เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านคุ้ม และบ้านดอนไชย ในวันสำคัญทางศาสนาชาวบ้านจะมาร่วมกันประกอบพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ สถานที่แห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนสำหรับพระภิกษุ สามเณร อีกด้วย

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.