new.gif
new.gif
 
Written on 06/01/2023, 16:07 by admin
activity6-1-2566"การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565  ตั้งแต่เวลา  09.30 น.  เป็นต้นไป ...
Written on 20/09/2022, 12:09 by admin
activity20-9-2565การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ...
Written on 02/09/2022, 19:15 by admin
activity2-9-2565การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป ...
Written on 11/08/2022, 19:22 by admin
activity11-8-2565การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป ...
Written on 26/05/2022, 11:23 by admin
activity26-5-2565การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ...
Written on 01/04/2022, 16:08 by admin
activity1-4-2565การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันพุธที่  30 มีนาคม 2565  และมาตรการตรวจคัดกรองผู้มาประชุม...
Written on 03/03/2022, 16:55 by admin
activity3-3-2565การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๕ เมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.   และมีการตรวจคัดกรอง...
Written on 29/12/2021, 17:12 by admin
activity29-12-2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม...
Written on 31/08/2021, 13:04 by admin
activity31-8-2564การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย...
Written on 20/08/2021, 21:33 by admin
activity20-8-2564-2การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม...
 
 
QR-Code dieser Seite

ผู้บริหาร

นายณรงค์ เครือระยา
นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ
โทรศัพท์มือถือ 081 885 6409

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Social Media ของสำนักงาน

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0891887
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
393
698
393
884982
33770
30473
891887
Your IP: 44.192.247.184
Mon, 30 Jan 2023 02:33:10 +0000

ตอนนี้มีผู้เข้าชมเว็บ

We have 49 guests and no members online